• - Sân bóng Đại Từ, cuối đường Đặng Xuân Bảng, Hoàng Mai, Hà Nội
  • 0966941290
  • nguyendon1990@gmail.com